Zapowiedzi

Obieg nr 14: Euforia i znużenie. Ukraińska sztuka i społeczeństwo po 2014 r.

data wydania: 30 marca 2020

W 2014 roku uwaga całego świata skupiła się na Ukrainie z powodu rewolucyjnych wydarzeń Euromajdanu oraz późniejszej wojny w Donbasie. Informacje o rewolucji opanowały pierwsze strony światowych gazet. Zachęcano do budowy społeczeństwa obywatelskiego, jego samoorganizacji i poświęcenia w imię rewolucji, a trwające wtedy wydarzenia prezentowano z niespotykaną do tej pory euforią. Jednak wraz z upływem czasu, doświadczeniem trwającej już 6 lat wojny, kryzysem politycznym i nierozwiązanymi problemami społecznymi, wszechobecną euforię zastąpiło znużenie i towarzyszące mu uczucia frustracji i niedowierzania.

 

Wydarzenia te musiały wpłynąć na sztukę. Wielu współczesnych artystów ukraińskich w reakcji na teraźniejszość wyraźnie obawia się spoglądania w przyszłość. Zamiast tego wolą podejmować próby zrozumienia wydarzeń historycznych i politycznych z przeszłości. Ujawniają przy tym własną niezdolność do analizowania chwili obecnej, trudnej do pojęcia i zarejestrowania.

 

Najnowszy numer dotyczyć będzie tożsamości i pytań o potrzebę identyfikacji we współczesnym świecie. Nawiąże do słabości granic, migracji zarobkowej i zmieniającego się krajobrazu politycznego, a także przemocy i przestrzeni publicznej, natury kompromisu i bezkompromisowości jako zanikającej formy ekspresji artystycznej.

 

 

Redaktorki gościnne:

 

Kateryna Jakowlenko jest badaczką sztuki współczesnej, krytyczką sztuki i dziennikarką. Tytuł magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej uzyskała na Donieckim Uniwersytecie Narodowym. Od sześciu lat za pomocą nowych mediów bada zmianę narracji o donbaskim heroizmie jako część swojej pracy podyplomowej na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Od ponad siedmiu lat pisze o sztuce i kulturze w różnorodnych mediach ukraińskich i europejskich. Pracowała jako zastępczyni redaktora w dzienniku The Day (2013-2014), a także kuratorka i menedżerka programowa w projekcie badawczym Studia Donbaskie platformy inicjatyw kulturalnych IZOLYATSIA (2014-2015). Jej aktualne zainteresowania badawcze obejmują sztukę w trakcie przemian politycznych i wojny, optykę kobiecą i zagadnienia płci w kulturze wizualnej. Jest redaktorką książki Studiów Donbaskich pt. Gender Studies (2015) oraz Why There Are Great Women Artists in Ukrainian Art (2019). Obecnie pracuje jako badaczka i kuratorka program publicznego w PinchukArtCentre.

 

Tatiana Koczubińska jest niezależną kuratorką, pisarką i wykładowczynią mieszkającą w Kijowie. Specjalizuje się w ukraińskiej sztuce współczesnej. W latach 2016-2019 była kuratorką Platformy Badawczej w PinchukArtCentre, gdzie zajmowała się kuratorowaniem, badaniami i programem publicznym. Jest redaktorką książki PARACOMMUNE. Place. Community. Phenomenon poświęconej kijowkiej grupie skłoterskiej. W swojej praktyce kuratorskiej Tatiana zajmuje się kwestiami odpowiedzialności, pamięci i traumy związanymi z radziecką przeszłością dzisiejszego społeczeństwa. Ma to swoje odbicie w serii wystaw takich jak Wina (2016), Anonimowe społeczeństwo (2017) czy Ojczyzna w ogniu (2017). Była kuratorką PinchukArtCentre Prize w 2015 i 2018 roku, a w 2019 współkuratorowała Future Generation Art Prize w Wenecji wydarzenie towarzyszące 58. Biennale w Wenecji. Rok później była współkuratorką wystawy internetowej Almost There powstałej w ramach programu British Council Museum Without Walls.

 

Autorzy:

Kateryna Badianowa, Asja Bazdyriewa, Boris Buden, Jewgenija Gubkina, Alewtina Kakidze, Łesia KuŁczynska, Łarion Łozowoj, Mykoła Ridny, Hanna Cyba, Tetiana Żmurko.

Współpraca

Jeśli mają Państwo teksty czy eseje wizualne wpisujące się w profil Obiegu lub chcą napisać polemikę czy komentarz do tekstu  - prosimy o kontakt z redakcją. Jednocześnie informujemy, iż redakcja zastrzega sobie prawo do decyzji o publikacji.

obieg@u-jazdowski.pl