misja

Obieg jest międzynarodowym kwartalnikiem internetowym, wydawanym przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

 

Tym, co wyróżnia Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wśród innych instytucji, których działalność koncentruje się na sztuce współczesnej, jej eksponowaniu, prowadzeniu działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz gromadzeniu dzieł w ramach kolekcji, jest przede wszystkim dążenie do refleksji nad samym zjawiskiem sztuki współczesnej, jej rozmaitymi nurtami, granicami i źródłami intelektualnymi. Właśnie ta funkcja konstytuuje misję magazynu Obieg.

 

W kolejnych tematycznych numerach Obiegu będziemy przyglądać się ważnych zagadnieniom kulturowym, które wpływają na obraz sztuki współczesnej. Chcemy iść niejako pod prąd tendencjom obecnym w świecie sztuki i współczesnej krytyce artystycznej, gdzie nie tyle stawia się pytania, ale raczej feruje niepodważalne wyroki i prezentuje bezdyskusyjne mity i dogmaty. Współcześnie, sposób pisania o sztuce staje się z jednej strony hermetyczny i w złym sensie akademicki, a przemawiający z quasi-eksperckiej katedry autorzy, przypominają często bohatera słynnej ryciny Goi Que pico de Oro!. Z drugiej strony naczelną funkcją wielu tekstów o sztuce staje się ich promocyjna rola, mająca eksponować ważność tej czy innej propozycji artystycznej.

 

Rzadko natomiast podejmowany jest namysł nad istotą sztuki i ideami, które organizują jej dynamiczny charakter. Ale także nad problemem zatrutych źródeł współczesnej myśli, które popychają sztukę w niewolę jawnych i zakamuflowanych ideologii. Wychodzimy z założenia, że w pisaniu o kulturze oprócz kompetencji intelektualnych, niezbędnej wrażliwości i warsztatu pisarskiego, potrzebna jest przede wszystkim odwaga. Dlatego chcemy by Obieg był bezkompromisową, nieograniczoną dogmatami politycznej poprawności płaszczyzną, dla pogłębionej refleksji o sztuce i kulturze, prowadzonej przez autorów z Polski i innych krajów.

 

Choć kwartalnik Obieg nie ma charakteru informacyjnego biuletynu CSW Zamek Ujazdowski, to jednak instytucja i jej życie stanowi ważny kontekst dla jego funkcjonowania. Dlatego projekty organizowane w CSW Zamek Ujazdowski znajdą także swoje odzwierciedlenie w materiałach publikowanych w Obiegu, pamiętając jednakże, że jego nadrzędną rolą jest pogłębiona analiza współczesnej sztuki i kultury.