redakcja

WYDAWCA
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

REDAKTOR NACZELNY
Krzysztof Gutfrański |
k.gutfranski@u-jazdowski.pl

REDAKCJA
Grzegorz Borkowski |
g.borkowski@u-jazdowski.pl

Sabina Winkler |
s.winkler@u-jazdowski.pl

Katarzyna Zarzycka |
obieg@u-jazdowski.pl

KOREKTA JĘZYKOWA POLSKA
Paweł Drabarczyk, Jan Koźbiel |
obieg@u-jazdowski.pl

KOREKTA JĘZYKOWA ANGIELSKA
Judson Hamilton |
obieg@u-jazdowski.pl

STRONA INTERNETOWA
Rytm Interactive

WSPÓŁPRACA PRZY NUMERACH

1/2016
Olga Byrska, Alicja Latkowska, Martyna Majewska (zarządzanie stroną).

2/2016
Zofia Cielątkowska (zarządzanie stroną).

3/2017
Zofia Cielątkowska (udział merytoryczny przy tworzeniu numeru oraz dizajn interfejsu użytkownika w nowym layoucie).

Realizacja strony internetowej: Rytm Interactive.