Wystawa: Czekając na kolejne nadejście

Wilno: Centrum Sztuki Współczesnej (Contemporary Art Centre - CAC / Šiuolaikinio meno centras)
31 sierpnia - 18 października 2018

Warszawa: Cenrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (Ujazdowski)
25 października 2018 - 27 stycznia 2019

Kuratorzy: Anna Czaban, Jarosław Lubiak, Ūla Tornau

Šiuolaikinio meno centras z Wilna (Centrum Sztuki Współczesnej/Contemporary Art Centre) i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art) realizują po raz pierwszy wspólną wystawę zbiorową. Pretekstem do spotkania się tych dwóch, największych w krajach nadbałtyckich, interdyscyplinarnych ośrodków sztuki współczesnej jest stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę. Wystawa prezentowana będzie w dwóch odsłonach: najpierw w Wilnie, a następnie w Warszawie. Do projektu zaproszeni zostali artyści polscy i litewscy, a prezentowana przez nich sztuka współczesna potraktowana jest jako narzędzie namysłu nad kondycją społeczną, ekonomicznymi wyzwaniami, perspektywami rozwoju dla kultur lokalnych. Ekspozycji towarzyszy bogaty program dyskursywny i performatywny oraz publikacja.

“It looks like a place that contains another place that has transformed into a yet another, which is now adjacent to yet another, and so on. A planet made up of frozen human bodies encounters a fragment of a trashy rural landscape, networks of necropolises draw imaginary urban maps, archaic bodily reverberations mobilise collectivities, the innermost corners of the human soul are exposed alongside the political underground, and immigrant enclaves sit alongside oases of identity. It is a flux in constant transformation, and to travel though it is to explore heterotopias.

“Czekając na kolejne nadejście (ang. Waiting for Another Coming, lit. Laukiant kito atėjimo) odbędzie się w Polsce i Litwie jako dwa epizody tego samego wydarzenia zrealizowane jednak oddzielnie. Wystawa zadaje pytanie o przyszłość i jej rolę w kształtowaniu się podmiotowości artystycznej, a także o to jak aktualna rzeczywistość polityczna wpływa na tę podmiotowość. Trajektorie historyczne obu państw sprawiły, że odsunęły się one tworząc zupełnie różne miejca. Z tego względu lejtmotywem wystawy stała się heterotopia przejawiająca się zarówno w prezentowanych pracach, jak i konstrukcji obu epizodów.

Więcej informacji oraz program części litewskiej: http://www.cac.lt/en/exhibitions/current/9093, http://u-jazdowski.pl/program/wystawy/czekajac-na-kolejne-nadejscie