Ostatni numer Obiegu

W związku z zakończeniem dotychczasowej współpracy redakcja pragnie podziękować wszystkim autorom i współpracownikom, którzy pomagali Obiegowi od pierwszego numeru wydanego w 2016 roku. Przez 4 lata Obieg podróżował przez różne kraje, teorie i punkty widzenia, za misję mając wkład w rekonfigurację mapy artystycznej świata i badanie najnowszych zjawisk w sztuce współczesnej. Pragniemy podziękować naszym czytelnikom i czytelniczkom oraz wszystkim zaangażowanym w ten projekt, a w szczególności: Mateuszowi Borowskiemu, Judsonowi Hamiltonowi, Andzie MacBride, Nicolecie Moise, Witalijowi Strigukowowi i Marcinowi Wawrzyńczakowi.

Obieg powróci w wersji drukowanej w 2021 r.

 

Krzysztof Gutfrański, redaktor naczelny
Katarzyna Zarzycka, sekretarz redakcji
Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk, redaktor