KSIĄŻKA || Beyond Afropolitan and Other Labels: On the Complexities of Dis-Othering as a Process

Odpowiadając na wezwanie SAVVY Contemporary, by dokonać od-innienia, sześć europejskich instytucji połączyło siły w dyskretnym namyśle nad własnym działaniem. Publikacja ta przedstawia historię projektu Dis-Othering: Beyond Afropolitan and Other Labels, zainicjowanego by dekonstruować praktyki tworzenia Innego w europejskich instytucjach kultury.


 

Społeczeństwa europejskie, spośród których wiele boryka się z kolonialną przeszłością, stoją przed koniecznością reformowania systemów edukacji, sektora mediów i kultury, by prezentując własną historię i wielokulturowe dziedzictwo zapobiegać rasizmowi i dyskryminacji. Trzeba się oczywiście liczyć z tym, że zmiany zachodzą powoli. Jak bowiem pyta Belinda Kazeem-Kaminski:

Jak myśleć o czarnej kulturze w kraju, gdzie kolonializm rzadko jest tematem dyskusji, nie pojawia się ani w podręcznikach ani tym, co Gloria Wekker nazywa ‘archiwum kulturowym, w którym to Czarni jak trafnie opisuje to Araba-Evelyn Johnston-Arthur ‘utknęli pomiędzy skrajną widzialnością a skrajną niewidzialnością? Jakie środki są niezbędne, by przywołać duchy kolonializmu? I jakie formy artystycznego wyrazu są w stanie uchwycić gramatykę cierpienia oraz przemocy wobec Czarnych bez reprodukowania tych praktyk?

ze wstępu

 

Książka dostępna online: https://www.kultureninbewegung.org/fileadmin/Bibliothek/KIBE/pics/projekte/Dis-Othering/DIS_BOOK.pdf