A. Biernacki - "Potrzebna w trudnych relacjach". Komentarz do wystawy Ludwiki Ogorzelec "Szukam momentu równowagi" w CSW