1.09./ 29.10. INTERPHOTO FESTIVAL 2017, Białystok

Międzynarodowy Festiwal Fotografii Białystok INTERPHOTO odbywa się co dwa lata i jest aktualnie jednym z ważniejszych wydarzeń tego typu w Polsce. Wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym i obejmuje nie tylko działania wystawiennicze ale również spotkania, prelekcje, warsztaty, pokazy multimedialne, konkursy szkolne, działania łączące fotografię z muzyką czy literaturą, oraz gry miejskie.

Głównym tematem festiwalu, niezależnie od edycji jest GRANICA, ze wszelkimi przynależącemu temu hasłu wymiarami od Genius Loci po obszary indywidualnego doświadczenia w płaszczyźnie duchowej czy eksperymentalnej.

Organizatorzy Stowarzyszenie Forum Fotografii i Multimediów tworzą w podlaskim regionie przygranicznym miejsce wymiany doświadczeń, oraz współpracy twórców ze Wschodu i Zachodu Europy podejmujących w swojej działalności ważne tematy społeczne, tożsamościowe i formalne dotyczące współczesnych mediów jako wypowiedzi artystycznej. Dzięki fotografii stale poszerzają międzynarodową platformę dialogu transgranicznego w kontekście rozwoju społeczeństw demokratycznych, przy jednoczesnym zwiększeniu świadomości i wrażliwości mieszkańców przynależących do różnych tradycji kulturowych na aspekty wolnościowe.

Tegoroczna, trzecia edycja festiwalu została poszerzona o współpracę z jurorami, recenzentami i ekspertami z niemal całej Europy reprezentującymi podobne wydarzenia w najważniejszych ośrodkach kultury naszego kontynentu. Dzięki nim festiwal wzbogacono o INTERPHOTO Grand Prix oraz międzynarodowe Portfolio Review.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We wrześniu rusza III edycja Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2017, którego tematem przewodnim są "Granice Tolerancji". Wydarzenie będzie finansowane ze środków Ministra MKiDN, urzędu Miasta Białegostoku oraz w oparciu o bezpośrednie wsparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W tym roku oprócz artystów z różnych krajów podczas festiwalu będziemy gościć recenzentów odpowiedzialnych za podobne wydarzenia z miast europejskich tworzących środowisko opiniotwórcze nie tylko w obszarze Europy, ale również całego świata.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach festiwalu odbędą się 34 wystawy indywidualne i zbiorowe artystów z kraju i z zagranicy. Będzie miało miejsce ponad 50 różnych działań, w tym warsztaty (np. rzadkie w Europie warsztaty dagerotypu prowadzone przez artystów litewskich), pokazy filmowe, spotkania, wykłady i inne formy rozmowy przez fotografię i o fotografii.

Ogółem w wystawach, warsztatach, wykładach i meetingach weźmie udział ponad 200 artystów. W realizację festiwalu zaangażowało się ponad 30 organizacji i instytucji, a na działania Interphoto będzie się można natknąć w ponad 23 miejscach: instytucjach kultury, uczelniach wyższych, placówkach oświatowych, klubach osiedlowych, kawiarniach, siedzibach organizacji pozarządowych oraz w przestrzeni publicznej.

Tematem tegorocznej edycji są Granice Tolerancji, na który odpowiedzą między innymi tacy artyści jak Martin Kollar, Istvan Halas, Andrij Bojarov, Arnis Balcus, Maria Kapajeva, Jan Pohribny, Alexander Vasukovich, Bogdan Konopka. Festiwal zaprezentuje również wiele wystaw zbiorowych, z których najważniejszymi będą prezentacja kuratorska Lecha Lechowicza Grupy Zero-61 czy prezentacja kuratorska Adama Mazura Central by East Central współczesnej fotografii bloku post-komunistycznego.

Więcej informacji na: http://www.interphoto.plSłowo od Dyrektora festiwalu:

GRANICE TOLERANCJI

Słowo ‘tolerancja i zalecenie tolerancji są, jak wiemy, nadzwyczaj popularne; ale tak się dzieje przeważnie ze słowami często używanymi, że używane są niedbale, nieostrożnie i dla celów najrozmaitszych, tak że czasem nie wiadomo w końcu, o co w nich chodzi.

Leszek Kołakowski


Płynna nowoczesność obfituje w niezliczoną ilość różnorodnych form aktywności ludzkiej. Uzewnętrznia się ona w ruchach społecznych, artystycznych, prądach filozofii, bezpośrednich upodobaniach jednostki oraz całych grup ludzkich. Świat z jednej strony zdąża do unifikacji i otwarcia, a z drugiej podlega afektacji ograniczających niezależność prywatną nurtów narodowościowych i totalitarnych. Naprzeciw wszechogarniającej konsumpcji i braku czasu wychodzi chęć powrotu do wartości osobistych afirmujących zwolnienie tempa we wszystkich przejawach życia ludzkiego. Dualizm ten głęboko wpisuje się w historię człowieczeństwa od jego zarania po dzień dzisiejszy i jest bezpośrednim czynnikiem rozwoju tolerancji, która systematycznie poszerza swoje granice, choć również stale je ogranicza.

Wynalazek fotografii będący naturalnym następstwem rozwoju przemysłowego natychmiast zastąpił malarstwo w sferze mimetycznej - żadne umiejętności ani narzędzia nie pozwalały wcześniej tak werystycznie oddać rzeczywistości. Nie doprowadziło to jednak, jak deklarował Paul Delaroche, do śmierci starego medium. Pozwoliło natomiast artystom na nieskrępowaną wolność, tym samym wymuszając niejako na odbiorcach przekierowanie uwagi na nowe, nie zawsze zrozumiałe terytoria badań. Nie oszukujmy się, jest wielu ludzi, którzy nie pojmują abstrakcji, ale jednocześnie chętnie noszą ubrania ze wzorami o charakterze niefiguratywnym. Być może w sukurs temu przeciwieństwu przychodzi zdolność abstrahowania pojęć, przynależna prawdopodobnie wyłącznie człowiekowi. Tylko, czy to coś zmienia, przecież potrafimy jednocześnie kochać i nienawidzić, wierząc w dobro - częstokroć czynimy niegodziwość. Jesteśmy tolerancyjni wobec własnych zachowań, ale nie akceptujemy Innych. Zacieramy lub zniekształcamy pamięć minionych pokoleń (przypomnę - fotografia jest również pamięcią), tworząc nową, nierzadko całkowicie odmienną tkankę społeczną. Gdzie leżą Granice Tolerancji i przyzwolenia? Czy fotografia jako zjawisko kulturowe, poprzez które bezspornie formuje się poznanie współczesnego człowieka, potrafi odpowiedzieć na to pytanie? Wszak sama jest tylko obrazem, a nie rzeczywistością, jest tylko jej interpretacją.

Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2017 zaprosili do udziału w tegorocznej edycji artystów, których twórczość pod wieloma względami próbuje odnieść się do problemu granicy jako formy zniewalającej, dotyka zagadnień społeczno-politycznych. Stanowisko takie wyrażają między innymi Arnis Balcus, Martin Kollar czy Öncü Hrant Gültekin.

Bogdan Konopko, Wojciech Zawadzki, Istvan Halas poszukują współzależności dających wolność i afirmację osobistą postrzeganego-zatrzymanego w swoich obrazach świata, co poprzez zbliżenie się do istoty fotografii jest jednoczesną próbą zrozumienia człowieka-innego.

Analizę procesu kształtowania się indywidualnej osobowości w kontekście zbiorowej pamięci obrazu podejmuje Andrij Bojarov, natomiast Marek Noniewicz, Jan Pohribný, Krzysztof Ligęza i Tomasz Michałowski znajdują pretekst do przekraczania ograniczeń poprzez symboliczne dotknięcie przestrzeni Uniwersum.

Odrębne, socjologiczne postawy reprezentują Maria Kapajeva, Nassim Hadjbenali, Aleksander Vasukovich czy Janusz Połom, których zapis bezpośrednio dotyczy tolerancji w kontekście aktualnych wydarzeń. Na uwagę zasługuje również wystawa nestora litewskiej fotografii Antanasa Sutkusa oraz wystawy zbiorowe.

Na zakończenie ponownie przywołam słowa światowej sławy polskiego filozofa Leszka Kołakowskiego: Potencjał nietolerancji jest w każdym z nas, bo potrzeba narzucania innym własnego obrazu świata jest na ogół silna; chcemy, by wszyscy wierzyli w to samo, co my, bo wtedy czujemy się duchowo bezpieczni [...].

Dyrektor Artystyczny Festiwalu
Grzegorz Jarmocewicz