22/05/2019 || OD-INNIENIE | Sympozjum: Rasa, władza, kultura |

 

Sprawdź na FB

 

W dniach 22-24.04.2019 r. w Brukseli odbędzie się sympozjum "Rasa, władza, kultura" organizowane przez BOZAR w ramach projektu Od-Innienie: poza Afropolityzmem i innymi stereotypami, którego partnerem jest Ujazdowski.


Dzięki temu wydarzeniu BOZAR, jedna z największych instytycji kulturalnych Belgii, pragnie uczyć się czerpiąc z doświadczenia blegijskich aktywistów, naukowców i artystów, ale także innych instytucji, biorąc jednocześnie pod uwagę złożoność i ryzyko związane z inicjatywami dotyczącymi różnorodności oraz dynamiką władzy w kontekście rasowym.

Sympozjum składa się z paneli, dyskusji i występów artystycznych. Jego celem jest nawiązanie dialogu pomiędzy tymi aktorami i wyłonienie nowych strategii dekonstruujących wspomnianą dynamikę w europejskich instytucjach kulturalnych.

 

Program dostępny jest na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/430339137741634/