Zapowiedzi

Obieg nr 4

Performans jako praktyka artystyczna

W ostatnich dekadach wraz z pojawieniem się artystów relacyjnych zmieniła się definicja performansu. Redakcja numeru zainteresowana jest dialektyką medium, jakim jest performans -  w kontekście nowych technologii oraz przemian zachodzących w praktykach artystycznych pod wpływem prezentacji sztuki żywej w przestrzeniach galerii. Chcemy przyjrzeć się przemianom zachodzącym w tradycyjnym formacie wystawy, który traci dziś na znaczeniu na rzecz innych, hybrydycznych form łączących sztuki wizualne ze sztukami performatywnymi, literaturą i muzyką. Interesuje nas odmienna rola widza, który coraz częściej staje się performerem i aktywnym uczestnikiem zdarzenia. Zajmiemy się również kwestią ciała performera oraz pracy wykonywanej w ramach rozciągniętych w czasie wystaw performatywnych.

Strukturę numeru tworzą dwa zasadnicze wątki tematyczne. Pierwszy będzie związany z badaniem “lokalnej historii CSW Zamek Ujazdowski i połączonej z nim bogatej tradycji eksperymentów na styku sztuk wizualnych i teatru. Znajdą się tu teksty bezpośrednio odwołujące się do działalności Akademii Ruchu - grupy teatralno-artystycznej, inaugurującej tradycje “performującej instytucji w CSW; poruszone zostaną kwestie wystawy performatywnej czy też praktyk przekształcania otoczenia instytucji, gdzie w niewielkim parku opodal Zamku pojawiały się interwencje takich wybitnych artystów, jak Jenny Holzer, Lawrence Weiner czy Tadashi Kawamata.

Drugi wątek, w skali globalnej dotyczył będzie zwrotu performatywnego w sztukach wizualnych oraz konsekwencji tego zjawiska dla instytucji sztuki, praktyk artystycznych oraz kuratorskich. W polu analizy znajdzie się szeroko rozumiane “ciało performera traktowane nie tylko indywidualnie, ale również jako podmiot zbiorowy czy zjawisko społeczne w odniesieniu do krajów rozwijających się. “Performowanie siebie, życie po życiu w internecie, zjawisko literatury mówionej, choreografia instytucji, performujące zwierzęta, performans oporu - to tylko niektóre tematy, które zostaną podjęte w ramach czerwcowego wydania Obiegu.

Wśród autorów zaproszonych do współtworzenia numeru znajdują się badacze i kuratorzy, jak m.in. Claire Bishop, Anka Herbut, Zofia Krawiec, Claire Tancons, Christina Fornaciari, Yann Chateigné, David Maroto, Ewa Tatar, a także artyści, jak Marvin Gaye Chetwynd, Ivo Dimchev, Laura Lima czy Helga Wretman.

Współpraca

Jeśli mają Państwo teksty czy eseje wizualne wpisujące się w profil Obiegu lub chcą napisać polemikę czy komentarz do tekstu  - prosimy o kontakt z redakcją. Jednocześnie informujemy, iż redakcja zastrzega sobie prawo do decyzji o publikacji.

<kontakt>

obieg@u-jazdowski.pl.

Przypisy