Zapowiedzi

Obieg: nr 7, nr 8

Obieg nr 7- Kurz [tutuł roboczy], red. Anna Ptak.
Numer bierze jako punkt wyjścia wystawę prezentowaną w CSW pt. kurz / dust / غبار z 2015 roku. Redaktorka planuje zbudować numer na trzech sekcjach materiałów - tekstach teoretycznych, esejach oraz pracach artystycznych stworzonych przy okazji wystawy lub też ich rozwinięciach/reinterpretacjach na łamach Obiegu. Wątek środkowowschodni oraz zagadnienie nowej materialności zostanie rozwinięte przez kilka historii związanych z wymianą kulturalno-technologiczną z tym obszarem w ramach tzw. sowieckiej globalizacji, której epilogiem była polska inwazja w Iraku. Głównym punktem odniesienia będzie współczesna globalizacja.

Obieg nr 8 - Art & Literature: A Mongrels Guide redagowany przez The Book Lovers (Joanna Zielińska i David Maroto) prezentuje hybrydowy nurt łączący w formie powieści artystycznej sztuki wizualne z literaturą. Autorzy numeru eksplorują obszar niemożliwości, jaka łączy te dwie dyscypliny, odnosząc się do takich zagadnień jak fiktokrytyka, literatura pisana przez artystów czy eksperymentalne formy krytyki artystycznej, będących kontrpropozycją w kontekście standaryzacji sposobów pisania o sztuce.

 

Współpraca

Jeśli mają Państwo teksty czy eseje wizualne wpisujące się w profil Obiegu lub chcą napisać polemikę czy komentarz do tekstu  - prosimy o kontakt z redakcją. Jednocześnie informujemy, iż redakcja zastrzega sobie prawo do decyzji o publikacji.

obieg@u-jazdowski.pl