Zapowiedzi

Obieg nr 5: Estetyka kontyngencji/Estetyka ryzyka (tytuł roboczy)

Roland Barthes, komentując mit wieży Eiffla, pisał: Architektura jest zawsze marzeniem i funkcją, wyrazem utopii i instrumentem wygody. Doświadczenie Warszawy, obok kilku innych miast zrównanych z ziemią podczas II wojny światowej, przetarło nowe szlaki dla rozumienia współczesnej architektury. Czym jest bowiem rekonstrukcja architektoniczna, reprezentująca wciąż tę samą budowlę? Czy odbudowana w dużym stopniu urbanistycznie jeden do jednego Warszawa jest wciąż tym samym miastem czy raczej wyszukaną iluzją? Czy udające same siebie, widmowe budowle są wystarczająco wstrząsoodporne?

Zamek Ujazdowski jest symbolem Warszawy. Jako jeden z elementów podniesionego z ruin miasta, ze stolicą łączy go nie tylko widmowa" rekonstrukcja na podstawie wedut Bernarda Bellotta i niepełnej dokumentacji fotograficznej. Odbudowany ze sporymi opóźnieniami Zamek jest specjalnym przykładem anarchitektury stolicy.

Tematem przewodnim numeru będą widmawstrząsy architektury Zamku Ujazdowskiego siedziby pierwszego Centrum Sztuki Współczesnej w Polsce, widziane z nowych perspektyw estetyki kontyngencji, eksperymentalnej architektury i społecznego zaangażowania. Część tekstów dotyczyć będzie kontekstualizacji architektury CSW wobec jej własnej widmowości i analogicznych instytucji artystycznych w Europie Środkowo-Wschodniej (ulokowanych w nietypowej architekturze o zmienionej funkcji); w drugiej bardziej obszernej części architektura Zamku i kontekst produkcji sztuki współczesnej skonfrontowane zostaną z zagadnieniami estetyki kontyngencji, łączącej je z zagadnieniami obecnego kryzysu czy też globalnej niepewności, prekariatu i wstrząsów [nawiązując tu bardzo luźno do wystawy prezentowanej w Centrum Sztuki Współczesnej: Dizziness, ale też szerzej kondycji i nierównej dystrybucji w polu sztuki współczesnej].

Taka kombinacja pozwoli zainteresować lokalne środowisko i przemycić do polskiej dyskusji najświeższe wątki z zakresu estetyki kontyngencji, ekonomii uwagi, forensyki, czy globalnego ryzyka w pośredniej lub bezpośredniej relacji do architektury CSW. Dla angielskojęzycznego czytelnika będzie to kompilacja tekstów wiodących komentatorów kultury wizualnej oraz aktualizacja międzynarodowego wizerunku CSW tworzonego dzięki pracy na własnych zasobach i strategii zniuansowania mieszczącego się w jednej z najbardziej awangardowych przestrzeni architektonicznych.

Listę autorów podamy niebawem.

Współpraca

Jeśli mają Państwo teksty czy eseje wizualne wpisujące się w profil Obiegu lub chcą napisać polemikę czy komentarz do tekstu  - prosimy o kontakt z redakcją. Jednocześnie informujemy, iż redakcja zastrzega sobie prawo do decyzji o publikacji.

obieg@u-jazdowski.pl