Zapowiedzi

Obieg nr 9: WIEŚCI SKĄDINĄD

W ramach manewrów wojskowych Rosji Zapad 2017 powołano do życia trzy fikcyjne państwa: Wejsznorię, Besbarię i Lubenię, a podczas gry wojennej Hegemon Baltic Campaign zorganizowanej w ramach Baltic Security Conference 2017, zasymulowany został rosyjski atak na państwa bałtyckie i Polskę.

 

9-ty numer Obiegu nawiązywać będzie do tych wydarzeń: pozostając w obrębie Europy Środkowo-Wschodniej spróbuje zmierzyć się z z możliwymi scenariuszami przyszłości dla obszarów Polski i Litwy. Wyruszy w podróż w czasie pragnąc przyjrzeć się wzajemnym stosunkom i modelom państwowości tych krajów, jednocześnie wychodząc poza dotychczasowe narracje o nich. Orientując się ku przyszłości i używając narzędzi futurologicznych zaproszeni autorzy skupią się w związku z tym na zjawisku państw fikcyjnych i wyobrażonych. Na podstawie hipotetycznych scenariuszy, w których kraje takie jak Polska i Litwa przestają istnieć, zaprezentowane teksty odniosą się do nowych narzędzi państwotwórczych i tego, co wyniknąć by mogło z nowych konstelacji geograficznych po odejściu od modelu państwa narodowego. W tym numerze futurologia spotka się z geografią reportażu i realizmem fikcji.

 

Redakcja: Krzysztof Gutfrański i Witalij Strigunkow

Współpraca

Jeśli mają Państwo teksty czy eseje wizualne wpisujące się w profil Obiegu lub chcą napisać polemikę czy komentarz do tekstu  - prosimy o kontakt z redakcją. Jednocześnie informujemy, iż redakcja zastrzega sobie prawo do decyzji o publikacji.

obieg@u-jazdowski.pl