redakcja
Redaktor naczelny
Krzysztof Gutfrański
Redaktorzy
Grzegorz Borkowski
Zofia Cielątkowska
Redakcja wersji angielskiej
Judson Hamilton
Współpraca
Paweł Drabarczyk