redakcja

WYDAWCA
CSW Zamek Ujazdowski

REDAKCJA
obieg@csw.art.pl

REDAKTOR NACZELNY
Krzysztof Gutfrański
krzy.gutfranski@gmail.com

REDAKTORZY
Grzegorz Borkowski | borkowski.csw@gmail.com
Zofia Cielątkowska | zofia.cielatkowska@gmail.com


REDAKCJA JĘZYKOWA I KOREKTA WERSJI POLSKIEJ
Paweł Drabarczyk, Jan Koźbiel

REDAKCJA JĘZYKOWA I KOREKTA WERSJI ANGIELSKIEJ
Judson Hamilton

WSPÓŁPRACA PRZY NR 1/2016
Olga Byrska, Alicja Latkowska, Martyna Majewska

ZAPYTANIA DLA AUTORÓW
Obieg przyjmuje tylko teksty zamówione, co nie oznacza jednak, że zamykamy się na współpracę i propozycje (zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane wiadomości). Kontakt: obieg@csw.art.pl

PRAWA AUTORSKIE
CSW Zamek Ujazdowski jest wspólnie z autorami właścicielem praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów zamieszczanych w ramach kwartalnika Obieg, włączając w to wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe, prace autorskie i projekty, czy są one zarejestrowane, czy nie. Prace te są chronione przez, między innymi, prawo autorskie i umowy na całym świecie. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa.

Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, publikować, demontować, dekompilować, odtwarzać, pobierać, transmitować, udostępniać publicznie lub w inny sposób korzystać z treści Obiegu w żaden sposób za wyjątkiem osobistego użytku własnego i niekomercyjnego. Użytkownik zgadza się również nie adaptować, zmieniać lub tworzyć prac pochodnych na bazie którejkolwiek z treści Serwisu z wyjątkiem własnego użytku osobistego i niekomercyjnego. Jakiekolwiek inne wykorzystanie zawartości Obiegu; wymaga uprzedniej pisemnej zgody Redakcji.

Witryna sama w sobie, jak i cała jej zawartość są chronione prawem autorskim, dotyczy to również obrazów, tłumaczeń, systematycznych katalogów linków, itp. Prawa autorskie realizowane w inny sposób są specjalnie zaznaczone. Przedruki lub reprodukcje wszelkiego rodzaju są dopuszczalne jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody redakcji lub/i autora.

DISCLAIMER
Wydawca poczynił wszelkie starania żeby skontaktować się z właścicielami praw do zawartości tekstowej, medialnej i ilustracyjnej zawartej w tym czasopiśmie. Jeżeli uznanie praw nie zostało dopełnione we właściwy sposób lub ktokolwiek z właścicieli został pominięty, prosimy o kontakt z redakcją. Z przyjemnością formalnie potwierdzimy pominięte prawa autorskie.