W przygotowaniu

Vaiva Grainyte, Polska i Polskość: litewskie skojarzenia

 

Olga Hnatiuk w rozmowie z Łukaszem Jasiną

 

Audrey Lebel, Polska: zakaz decydowania o własnym ciele

 

Antje Majewska, Ewa Majewska, Karolina Majewska, Majewskie wstępują do Razem

 

Marcin Polak, Źródła polskiego narzekania
 

 

Ingo Niermann, Wędrowcy

 

Jean-Yves Potel, Przezwyciężyć Polskość

 

Mykoła Riabczuk, Leksykon nacjonalisty [Trzy eseje o tożsamości]

 

Mykoła Riabczuk w rozmowie z Konradem Schillerem

 

Olga Drenda, Esej wizualny

Współpraca*

Jeśli mają Państwo teksty, eseje wizualne wpisujące się w profil Obiegu, chcą napisać polemikę, komentarz do tekstu 

- prosimy o kontakt z redakcją.

Jednocześnie informujemy, iż redakcja zastrzega sobie prawo do decyzji o publikacji.

 

obieg@u-jazdowski.pl